שרשראות נדלקות

שרשראות נדלקות

2.00

הערות

יתכן הבדל בדוגמא

תיאור

שרשראות נדלקות בדוגמאות ובצבעים שונים